Tendera & Ankande & Ftesa per Oferte

prokurime private dhe publike, ankande, shprehje interesi, shpallje tenderash, Kuotime

Filters

Tirane
Sikur të kishte një vend, ku të thoshe cfarë të duhet dhe ofertat nga bizneset të vinin direkt?! Të nderuar punonjës dhe specialistë të...
Tirane
Tirana, 18.06.2024 TERMS OF REFERENCE Subject: Development of Donation Dashboard SOS Children’s Villages Albania (SOS CV AL) is a...
Tirane
Tiranë më, 18.06.2024 FTESË PËR OFERTË ME OBJEKT: Shërbim për aktivitete sportive ne natyre, guidë profesionale SOS Fshatrat e Fëmijëve...
World Vision Albania ka një eksperiencë shumë të pasur dhe të gjatë në punën me të rinjtë, për aftësimin dhe fuqizimin e tyre. Njëkohësisht ne...
World Vision Albania, ka një eksperiencë shumë të pasur në punën me të rinjtë, aftësimin dhe fuqizimin e tyre. Krahas ndërhyrjeve të tjera, ne...
Tirane
Tiranë më, 05.06.2024 FTESË PËR OFERTË ME OBJEKT: RINOVIM I LICENSES MERAKI Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një organizatë...
Tirane
Tiranë më, 05.06.2024 FTESË PËR OFERTË ME OBJEKT: BLERJE PAJISJE ICT Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një organizatë sociale...
Shqiperi
World Vision Albania shpall të hapur thirrjen për Shprehje Interesi për pjesëmarrje në Tenderin për “Blerje të bagëtive”. Ky tender synon të...
Tirane
Ftesë për ofertë: Ambiente takimi, pushim kafeje dhe ushqim (Bashkia Cërrik) Diakonia Agapes është zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e...
Tirane
Organizata World Vision Albania fton të gjitha kompanitë që operojnë në fushën e karburanteve të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në...
Shkoder
Organizata World Vision Albania fton të gjitha kompanitë me aktivitet në fushën e ndërtimit të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në...
Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjerë, ri-shpall të hapur fazën për...
📣FTESË PËR OFERTË 📣 📌 Qendra Youthful në kuadër të projektit “Ambasadorët e rinj të mjedisit”, i cili mbështetet nga Programi Rajonal për...
Shqiperi
Fondacioni “Joscelyn” (JsF) është një organizatë jo qeveritare, e cila synon të kontribojë në fuqizimin e komuniteteve, kryesisht fëmijëve dhe të...
Tirane
https://www.njoftime.com/images/biznesi/RfP_Digitalization-VET-Albania1.pdf
Shqiperi
Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një organizatë sociale, jo-politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjatë me bazë familjare për...
Tirane
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE Rr: Gjergji Legisi godina 90 ngjitur me Adidas , Laprake , Tirana, Albania Tel: 0677033379 Procurement@islamicrelief.al...
Tirane
Tiranë më, 24.04.2024 FTESË PËR OFERTË ME OBJEKT: Shërbim Dizajn për Kreativë SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është një organizatë...
Tirane
#DAI, the implementer of the #USAID Critical Infrastructure Digitization and Resilience (CIDR) program has issued an #RfP and is seeking an...
Vlore
Ftesë për Ofertë Me objekt: Sallë aktiviteti, Akomodim, Drekë, Pushim kafeje dhe fasilitete të tjera në qytetin e Vlorës Shoqata SOS Fshati i...
Tirane
ISLAMIC RELIEF ALBANIA Rr. Gjergj Legisi, Godina nr. 90, Laprake, Tirana Albania, Tel (+355) 42413190...
---sipas alfabetit----
Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Dizajn”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë...
Tirane
Terma Reference Me objekt: Kontraktim për Fasilitues per Teambuilding per staf rajonal Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një...
Tirane
Tirane, me 11.04.2024 Ftesë për ofertë Me objekt: Kontraktimi i një eksperti /grup ekspertësh / kompanie për ofrimin e trajnimit të...
Tirane
ISLAMIC RELIEF ALBANIA Fondacioni “Islamic Relief Albania” e ka zanafillën në Shqipëri ne vitin 1991. Islamic Relief- Albania office është...
Tirane
Tiranë, më, 05.04.2024 Terma Reference Me objekt: Kontekstualizim i kurrikulës së Sipërmarrjes Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një...
Tirane
Terms of Reference Capacity Building of Young People in Communication, Advocacy and Community Development SOS Children’s Villages Albania is a...
Tirane
Qendra “Focus in the Future” po zbaton projektin “Forcimi i kapaciteteve dhe qëndrueshmëria në tregun e punës” në kuadër të Programit Rajonal mbi...
Shqiperi
"Kampe verore me fjetje per WVA" 2024 World Vision Albania është një organizatë ndërkombëtare humanitare e krishterë, zhvillimi komunitar dhe...
Tirane
Amaro Drom is looking for a business/ hotel to implement various training during the year 2024 in Tirana Details attached Cel. : 0682827217
Back
Top