Palestra Angel Fitness Gym shet vegla palestre per arsye rinovimi si ne fotot bashkengjitur
per nje ide me te qarte mund te beni vizite prane palestres Rruga e Kavajes ngjitur me Globe.

Kontakt: 0694021901

WhatsApp