• Tirane, ofroj vend pune Back End Developer

Tirane
Tipi
 1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
 1. Web developer
Gjuha
 1. italisht
Eksperienca
vetem me eksperience
Kompania BITRANA SH.P.K kerkon nje “Back End Developer” per ndertimin, ndryshimin, dhe mirembajtjen e aplikacioneve web dhe te tjera. Pergjegjesia kryesore eshte ndertimi dhe mirembajtja e pjeseve te ndryshme te softeve, duke treguar nje perkushim ndaj zgjidhjes se problemeve dhe sfidave, dhe punes ne grup.
Kandidati duhet te permbushe kriteret e listuara me poshte.

Pergjegjesite

 • Ndryshim dhe pershtatje te projekteve egzistuese sipas nevojave te klienteve
 • Ndryshim dhe kodim nga fillimi per projekte egzistuese ose te reja
 • Mirembajtje e kodit per projekte ne grup
 • Mirembajtje serveri dhe databaze ne server. Migrim i databazave ne servera te ndryshem.
 • Egzaminim i problemeve te performances dhe cilesise se aplikacioneve egzistuese dhe propozim per zgjidhje te ketyre problemeve
 • Krijim i aplikacioneve web dhe tipi ‘Kioske’ sipas kerkesave te klienteve.
Aftesite

 • Njohuri te mira te platformes .NET, perfshire ASP.NET MVC.
 • Njohuri te mira te koncepteve “object-oriented” ne programim
 • Njohuri dhe eksperience me ‘Relational Databases’ dhe ‘NO-SQL Databases’.
 • Eksperience ne implementimin dhe automatizimin e testeve per aplikacione
 • Zoterues i afte i programeve te versioneve te kodit
 • Kupton mire parimet e dizenjimit te aplikacioneve qe rriten sipas kerkesave per te perballuar fluks ne trafik dhe perdorues

Ju lutemi na dergoni CV vetem me eksperience te meparshme pune.

E-mail - administration@bitrana.com
Cel. : 0684045202
 


Apply WhatsApp
Back
Top