• Tirane, ofroj DAP për Përgjëgjësin Teknik 1 Leke

Tirane
Cmimi Euro
1
Jap me qera dëshiminë e aftësisë profesionale ''DAP'' për Përgjëgjësin Teknik të veprimtarisë së autoriparimit (kodi VII.3.B.1) për nënkategoritë:
a) riparim dhe të mirëmbajtje e pjesëve mekanike dhe të motorit.
b) riparimin dhe mirëmbajtjen karrocerie.
c) riparimin dhe mirëmbajtjen impianti elektrik.
ç) riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave.
d) Blerje dhe shitje e mjeteve me motor dhe rimorkiove.
dh) Mbledhje, depozitim, shkatërrimin e mjeteve rrugore ose të pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura

Cel.: 0672241454

INFO:
“Deshmi te aftesise profesionale” te Pergjegjesit Teknik per subjektet qe ushtrojne veprimtarine ne autoriparim me kodin VII.3.B.1. Njohja dhe pervetesimi i dispozitave te ligjit nr.9573, date 03.07.2006 “per autoriparimet, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, te rimorkiove dhe pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit ose te braktisura dhe per veprimtarite qe lidhene me to”.
Licensimi i subjekteve që ushtrojnë veprimtari autoriparimi me kodin VII.3.B.1

1. Ushtrimi i veprimtarisë së autoriparimit(me kodin VII.3.B.1), sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj, u lejohet vetëm subjekteve, që respektojnë legjislacionin në fuqi për qarkullimin rrugor dhe për normat e kujdesit ndaj mjedisit, ndaj ndotjeve dhe parandalimit të dëmtimeve dhe që janë të liçensuara sipas këtij ligji.
2. Licensimi i subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari autoriparimi me kodin VII.3.B.1 bëhet pranë pranë QKB, ku subjekti ka selinë, në regjistrin e hapur për këtë qëllim.
3. Regjistri ndahet në 6 nënkategori:
a) për veprimtaritë e riparimit dhe të mirëmbajtjes së pjesëve mekanike dhe të motorit;
b) për riparimin dhe mirëmbajtjen e karrocerisë;
c) për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik;
ç) për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave;
d) për subjektet që blejnë, shesin mjete me motor dhe rimorkio;
dh) për subjektet që mbledhin, depozitojnë, shkatërrojnë mjetet ose pjesë të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura.
4. Subjektet, për fillimin e veprimtarisë me kodin VII.3.B.1,regjistrohen në regjistër dhe më pas pajisen nga QKB me liçensën përkatës, ku përcaktohet edhe lloji i veprimtarisë që do të ushtrohet.
5. Çdo subjekt mund të licensohet në një ose më shumë nenkategori të regjistrit, në përputhje me veprimtaritë që do të ushtrojë.
6. Subjektit nuk i lejohet të kryejë autoriparime të tjera nga ato të përcaktuara në regjistër, për të cilat është pajisur me leje.#autoservis #servis #riparim #pergjegjesteknik #inxhiniermekanik #HSE #Sigurimiteknik #safety #worksafety #siguriadheshendetinepune #autoriparime #lyerjemakinash #xhenerik #mekanik #elektroauto #shitje #shitjeauto #autovetura #automjete #riparimkarrocerie #gomisteri #goma #varrezamakinash #pjesekembimi #pjesetereja #pjeseteperdorura #ndryshimekonstruktive #biznes #biznesiri #hapservisautomjetesh #QendraKombetareBiznesit #QendraKombetareLicensimit #Dpshtrr #MinistriaTrasportit #veshjexhamash #xhamatezinje #erresimxhamash #autogas #impiantegazi #benzinegas #sitehapservismakinash #QKB #QKL
#Abarth - #Alfa Romeo - #Audi - #Bentley - #BMW - #Cadillac - #Chevrolet - #Chrysler - #Citroen - #Dacia - #Daewoo - #Daihatsu - #Ferrari - #Fiat - #Ford - #GWM - #Honda - #Hyundai - #Isuzu - #Iveco - #Jaguar - #Jeep - Jinbei - JMC - #KIA - #Lamborghini - #Lancia - #Land Rover - #Lexus - #Lotus - #Mahindra/Renault - #Maserati - #Mazda - #Mercedes - #MG - #Mitsubishi - #Multicar - #Nissan - #Opel/Vauxhall - #Peugeot - #Porsche - #Renault - #Rolls Royce - #Rover - #Saab - #Samsung - #Seat - #Shuanghuan - #Skoda - #Smart - #SsangYong - #Subaru - #Suzuki - #Tata - #Volkswagen - #Volvo, #diagnose #servis #servismakinash #kompiuterpermakina #autoservis #delphi #autocom #programpermakina #autodiagnoze #riparimmakinash #automjet #difekt #pjesekembimi #DPF #FAP #ECU #ABS #ESP #BAS #OBD2 #EBS #MBS #HBS
 


WhatsApp
Back
Top