• Tirane, ftese per Oferte per ndertim Ujesjellsash.

Tirane
Fondacioni “Islamic Relief Worldwide” e ka zanafillën në Shqipëri ne vitin 1991. Islamic Relief- Albania office është rregjistruar si një organizatë ndërkombëtare në Shqipëri me vendim gjykate nr. 44 me 14 Korrik 1994.
Aktualisht Fondacioni operon në rrethet Shkodër,Tiranë, Korçë , Pogradecit, Lushnjes etj me projekte te ndryshme zhvillimore në sektorët e edukimit,
infrastrukturës, rritjes së kapaciteteve, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut, shëndetësisë dhe në projekte sezonale si Kurbani, Projekti Dimerit dhe Ramazani.


Ftesë për Ofertë
Tirana më 05.01.2024​
Fondacioni Islamic Relief- Albania Office ka hapur ftesën për ofertë me objekt:
Marrje nenkontraktor per ndërtimin e 6 (Gjashte) Ujesjellsa per uje te pishem, ne fshatrat Borovjan, Deshat , Shimcan , Stravec i poshtem , Stravec i siperm dhe Zimur ,Bashkia Peshkopi.

Dosja e aplikimi duhet te permbaje:

1.Preventiv (E gjeni bashkangjitur attach)
2.Planimetri, sipas udhezimit te Ministrise
3.CV e Kompanise, me punime te ngjashme.
4.Kopje e QKR
5.Oferten Financiare me TVSH

Oferta juaj duhet të jetë në një zarf të mbyllur dhe të vulosur me mbishkrimin OFERTE PER NDERTIM UJESJELLSASH dhe duhet dërguar në adresën:

Adresa: Rruga Gjergji Legisi , Godina 90 ngjitur me magazinat e Adidas Laprake, Tirana

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është më datën 25.01.2024 ne oren 16.00

Cdo oferte pas kesaj date nuk do te merret ne konsiderate.

NOTE:Bashkangjitur gjeni preventivat per te 6 ujesjellsar (bosh) ju lutem plotesojeni per gjitha ujesjellsat te ndara sipas fshatit.
Ju lutem printojeni ,plotesojeni dhe bashkangjiteni ofertes te firmosur dhe vulosur.

Islamic Relief Albania ka zero tolerance ndaj çdo thyerje proçedurash si:

• Politika kunder Rryshfetit dhe Korrupsionit.
• Kodi i Sjelljes
• Respektimi dhe Mbrojtja e Grupeve Vulnerable (Perfitueseve) te IRA

Për çdo pyetje apo informacion shtese ju lutem mos hezitoni t’i adresoni
në: procurement@islamicrelief.al ose te na kontaktoni ne: Tel.: +355 677033379
 

Attachments

 • Preventivi_borovjan_.xls
  39.5 KB · Views: 86
 • Preventivi_deshat_.xls
  49 KB · Views: 42
 • Preventivi_Shimcan_.xls
  45 KB · Views: 33
 • Preventivi_Staravec_Poshtem (1).xls
  63 KB · Views: 28
 • Preventivi_Staravec_Siperm (1).xls
  55.5 KB · Views: 36
 • Preventivi_Zimur.xls
  50.5 KB · Views: 50


Contact WhatsApp
Back
Top