• Tirane, ftese per oferte Bluza te loguara Leke

FTESË PËR OFERTË


Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane
E-mail: nccs.albania@gmail.com
Afati i dorëzimit të ofertës: 27 Nentor 2023
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të zbatimit të projekteve per vitin 2023-2024 po kërkon oferta per bluza te loguara.

Kushtet për pjesëmarrje:
Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 27 Nentor 2023 ora 24.00, në adresën e e-mailit: nccs.albania@gmail.com
Specifikimet teknike:

Për këtë projekt, Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare do të zhvillojë procedurën e prokurimit për produktet sipas përshkrimeve në tabelen e mëposhtme:

Nr
Përshkrimi i mallit/ shërbimit/
Çmimi/njësi Lekë
Me TVSH
1
Bluza të loguara sipas specifikimeve më poshte:
- Materiali :pambuk
- Mëngë të shkurtra
- Ngjyre te bardhe
- Ngjyre portokalli
- Me logot e donatorëve
- SloganSpecifikime të përgjithshme teknike:


Ofrimi i këtij shërbimi kërkohet për periudhen duke filluar nga data 03 Dhjetor 2023 deri 31 Dhjetor 2024
Kushte të përgjithshme:

  1. Subjektet duhet të jenë të regjistruar dhe licensuar rregullisht me objekt veprimtarie shërbimet e kërkuara;
  2. Preferohen subjekte të regjistruar me aktivitet në territorin e Bashkisë Tirane
  3. Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet email në adresën e organizatës nccs.albania@gmail.com brenda datës 27 Nentor 2023 ora 24.00 .
Nuk pranohen ofertat dorazi.


  1. Pagesa e subjektit kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës përkatëse.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

  1. Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKB te marre deri nje dite para postimit te ofertes;
  2. Ofertën financiare për produktin sipas tabelës më sipër.
  3. Numrin e llogarisë bankare.

Operatori që ofron shërbimin me çmimin më të ulët dhe në përputhje me specifikimet teknike sipas ftesës, do të njoftohet për të nënshkruar kontratën.

Autoriteti Kontraktor
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
 


Contact
Back
Top