• Tirane, ftese per oferte BLERJE TABLETA SMART

Tiranë më, 11.10.2023

FTESË PËR OFERTË, ME OBJEKT: BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE - TABLETA SMART


SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është një organizatë jo-qeveritare, jo-politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjatë me bazë familjare për fëmijët, të cilët kanë humbur kujdesin prindëror, apo që për arsye të ndryshme nuk mund të jetojnë në familjet e tyre biologjike.
SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri mbështet gjithashtu fëmijët dhe familjet në nevojë përmes projekteve komunitare, që synojnë zhvillimin e kapaciteteve të këtyre familjeve.
SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është anëtare e Organizatës Ndërkombëtare, SOS Kinderdorf International, krijuar nga Hermann Gmeiner në vitin 1949. Ajo është e pranishme në 136 vende në botë në shërbim të fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve.
Misioni ynë: Ne krijojmë familje për fëmijët në nevojë, i ndihmojmë ata që të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe marrim pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre.

Qëllimi i kësaj kërkese për ofertë është blerja e pajisjeve elektronike – tableta smart, sipas specifikave dhe parametrave të përcaktuar në dokumentacionin bashkëngjitur.

SOS Fshatrat eFëmijëve, Shqipëri, fton të gjithë subjektet e interesuar që të paraqesin interesin e tyre deri me datë 26.10.2023, duke paraqitur ofertën financiare dhe dokumentat plotësuese nëpërmjet postës elektronike në adresën info@soskd.org.al.

Për më shumë detaje rreth Ftesës për Ofertë ju lutemi referojuni dokumentacionit bashkëngjitur.

Faleminderit!
 

Attachments

  • Ftese per oferte_Blerje Tableta.docx
    62.7 KB · Views: 35


Contact
Back
Top