• Tiranë, Freelancer për përkthim dhe interpretim në shqip-rumanisht / rumanisht - shqip

E çertifikuar nga Ministria e Drejtësisë, si përkthyese e autorizuar dhe e licensuar me NIPT, që prej vitit 2014, ofroj përkthime zyrtare në gjuhën rumune në fusha të ndryshme si ato sociale dhe shkencore, etj.
Përkthimet ofrohen në të dy variantet shqip-rumanisht dhe anasjelltas në dokumentacione (çertifikata lindjeje, familjare, pashaporta, diploma, vërtetime, etj), përkthime në konferenca, përkthime manualesh, kontratash, përkthime vendime gjykatash,
përkthime site-sh të ndryshme, etj.

Fatjona Qurku
Cel.: 0692414022
Email: fatjona.q@gmail.com
 


Contact WhatsApp
Back
Top