• Studio LIGJORE - Ofron AVOKAT per ceshtje penale, civile, familiare, te te gjitha llojeve

Tirane
Studio LIGJORE

Ofron avokat / konsulence ligjore dhe perfaqesim ne gjykate per ceshtje penale, civile, administrative, familjare, tregtare, si me poshte:

  1. Ofrojme avokat per ceshtje penale, duke filluar qe ne fazen e hetimeve paraprake, masa sigurimi dhe deri ne fund te procesit gjyqesor.
  2. Ofrojme avokat per ceshtje qe kane te bejne me aksidente automobilistike me pasoje deme te ndryshme (perfshire edhe deme me pasoje vdekjen nga aksidentet automobilistike), ne te gjithe vendin, me qellim vleresimin maksimal te demeve te pesuara, tek kompanite e sigurimit shqiptare dhe ato te huaja.
  3. Ofrojme avokat per njohje te vendimeve te huaja per efektet penale, civile, etj, ankim te akteve administrative individuale apo perpilim kerkesash fillestare, akte juridike, memorie, ne lidhje me procedimet administrative.
  4. Ofrojme avokat per ceshtje familjare, per zgjidhjen e marteses, pergatitjen e kontratave qe rregullojne regjimin pasuror martesor, percaktimin e pergjegjesise prinderore, kujdestarise, etj.
  5. Ofrojme avokat per ceshtje qe kane te bejne me te drejten per perfitimin e pensionit te pleqerise. Mosmarreveshje qe kane te bejne me pagat, me detyrat e punemarresit ne pune, uljet ne detyre apo dhe c'do problem tjeter qe mund te linde ne mes palesh.
  6. Ofrojme konsulence dhe asistence juridike per shoqerite tregtare, Themelimin e shoqerive tregtare (Hartim statutesh dhe akte themelimi per shoqerite tregtare , Ndryshimin e formes ligjore te shoqerive dhe likujdimit te tyre).

Nese keni ceshtje gjyqesore, apo mendoni te hapni nje proces gjyqesor, apo keni nevoje te këshilloheni me nje avokat,
Ju mund te na telefononi ne numrat e meposhtem dhe do te merrni konsulence te detajuar dhe te shpejte ne lidhje me rastin e parashtruar.

Mund te na kontaktoni ne numrat e meposhtem (...edhe Viber ose Whats'upp) ose te na shkruani tek adresa e e-mailit.

Ju falenderojme paraprakisht!
E-mail: info@studioligjoreprendi.com
www.studioligjoreprendi.com

Cel: +355 068 2051219
Cel: +355 069 7284340

Adresa: Tek 21 - Dhjetori, rruga Frederik Shiroka Tirane.
 


Contact WhatsApp
Back
Top