• Shqiperi, ftese per oferte Ekpertize per hartimin e metodologjisë për vlerësimin e burimeve njerëzore

Shqiperi
Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një organizatë sociale, jo-politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjatë me bazë familjare për fëmijët, të cilët kanë humbur kujdesin prindëror, apo që për arsye të ndryshme nuk mund të jetojnë në familjet e tyre biologjike. SOS Fshati i Fëmijëve mbështet gjithashtu fëmijët dhe familjet në nevojë përmes projekteve komunitare

Sherbimi Social Shteteror dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve, Shqiperi kane dakortesuar marreveshjen per realizimin e vleresimit te pavarur te stafit. Objektivi kryesor për ngritjen e këtyre Termave të Referencës, është kontraktimi i një eksperti ose grup ekspertësh për hartimin e metodologjisë për vlerësimin e burimeve njerëzore – pjese e vlerësimit te pavarur për Shtëpinë Familje për të rinj 16-18 vjeç Shkodër. Eksperti ose grupi i eksperteve do te punojne ngushtesisht per hartimin e metodologjise por edhe te kryejne vleresimin e pavarur te stafit aktual ne bashkepunim me stafin ekspert te SOS Fshatrave te Femijeve Shqiperi.

Per me teper, lexoni njoftmin bashkangjitur.
 

Attachments

  • Terma Reference -Ekspert vleresues per burimet njerezore.docx
    819.9 KB · Views: 4
Back
Top