• Shpallje per ofrues grantesh 200.000 Euro

Cmimi Euro
200000
Shpallje per ofrues grantesh.

Shpallje, per nje ose grup ofrues grantesh, per te dhuruar shumen prej 200.000(dyqind mije) Euro, pa kushte, dhe te pa-kthyeshme, per funksionimin e nje website/blog online personal, ku do te promovohen ide te disiplinave te ndryshme.

Shpresojme qe ky projekt te kete impakt ne komunitetin lokal dhe me gjere.

Nese jeni ofrues grantesh dhe keni vullnetin dhe predispoziten per te permbushur kete shpallje mund te kontaktoni ne adresen e E-mail: office.kosta@gmail.com
 


Contact
Back
Top