• Shofer traileri, transport nderkombetar, patenta CE - Tel: 0694094948

Rametal” Sh.p.k. një shoqëri e themeluar sipas të drejtës shqiptare,
regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit,
mbajtëse e NUIS L41517502C, me seli në adresën Autostrada Durrës-Tiranë, Km 5, Vrrinë, Xhafzotaj, Durrës,
kërkon të punësojë:

Shofer kamioni për transport ndërkombëtar.
  • Personat e interesuar duhet të plotësojnë kushtet si më poshtë:
  • leje drejtimi CE+CAP+KARTE TAHOGRAFI
Të gjitha informacionet në lidhje me pozicionin e punës mund ti merrni duke kontaktuar ne numrin 0694094948.
 


Apply WhatsApp
Back
Top