• Shofer Dërgesash

Tirane
Nr. Njesia - Zona me e afert?
Tipi
 1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
 1. Shofer/e
Gjuha
 1. anglisht
Eksperienca
vetem me eksperience
Njoftim punësimi

Neptun shpk
është pjesë e BALFIN Group e specializuar në tregtimin e pajisjeve elektroshtëpiake.

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër, Kroaci, Holandë dhe SHBA, me afërsisht 5,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Pozicioni: Shofer Dërgesash

Departmenti: Logjistikë

Vendodhja: Tiranë


Shoferi është përgjegjës për furnizimin me produktet të dala nga Magazina qendrore dhe transportimin e tyre sipas (sasisë dhe cilësisë) të kërkuar nga klienti.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 • Kryen transportin e produkteve nga magazina në destinacion.
 • Kryen lëvizje dhe transporte midis klientëve, partnerëve, shitësve dhe magazinës.
 • Mban ditarin e furnitorit gjatë gjithë orarit të punës ku shënohen të gjitha lëvizjet.
 • Raporton çdo ngjarje tek Menaxheri i Logjistikës.
 • Mirëmban automjetet dhe dokumentet e tyre.
 • Është përgjegjës të performojë detyra të tjera që kërkohen nga Supervizori.
 • Kualifikimet:
 • Te zotërojë patentë te klasit C.
 • Te zoteroje CAP.
 • Te zoteroje Karten e tahografit.
 • Aftësi shumë të mira organizuese dhe koordinuese.
 • Aftësi për të dhënë sugjerime dhe alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe situatave.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit.
 • Të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të përmbushë detyrimet e punës.
Kushtet e punës: Neptun ofron një paketë përfitimesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

Procedura e aplikimit: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV e tyre para datës 20/02/2024 në adresën [B]hr@neptun.al[/B] ose në numrin e kontaktit +355689000089

* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
 


Apply WhatsApp
Back
Top