• Punonjës magazine

Tirane
Tipi
 1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
 1. Punetor | Ndihmesa
Gjuha
 1. Gjuha?
Eksperienca
vetem me eksperience
478519227-njoftime_pune_1250x336-one.jpgGet this opportunity!

Be that ONE!
Punonjës magazine

Punë manuale mbështetëse në magazinë dhe dokumentacion.

Detyrat kryesore:
 • Shpërndarja e artikujve në vendin e duhur të magazinës.
 • Transporti dhe dorëzimi i mallrave brenda zonës së kompanisë.
 • Ruajtja dhe mbajtja e rregullt e vendit të magazinës.
 • Përgatitja e paketave të transportit sipas BOM/STO.
 • Paketimi, çmimi dhe etiketimi i mallrave.
 • Përdorimi i pirun-ngritjes për ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve të magazinës.
 • Detyra të tjera të caktuara bazuar në kërkesat e profilit të punës.
EDUKIMI: Të ketë edukimin bazë të nevojshme për zbatimin e funksioneve të punës.

EKSPERIENCA TË MEPARSHME: Vlerësohen eksperienca të mëparshme, të ngjashme.

AFTESITË E KËRKUARA:
 • Aftësi për të punuar në këmbë për 8 orë dhe për të mbajtur ngarkesa deri në 25 kg.
 • Të tregojë gatishmëri dhe të ketë vullnet të mirë për të zbatuar dhe përmbushur kërkesat e punës.
 • Disponueshmëria: Punë jashtë orarit dhe me shifte/ndërrime.
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë nëpërmjet linkut : Jobs.One.al

Afati për të aplikuar: 24 Maj 2024.
 


Apply
Back
Top