• Praktike ne Zyre Kontabiliteti qe njihet nga cdo FAKULTET,DY programe (ALPHA WEB dhe FINANCA 5),DY CERTIFIKATA

AKH_Trajnime_cover.jpg


PRAKTIKE KONTABILITETI DHE DY PROGRAME FINANCIARE ALPHA WEB DHE FINANCA 5 NE ZYRE KONTABULITETI AKH .

DY PROGRAME "ALPHA WEB BUSINESS" DHE "FINANCA 5"

PRAKTIKE KONTABILITETI PRANË STUDIO EKSPERTI KONTABËL AKH TIRANË

🤝👨*🎓👩*🎓AKH CONSULTING i vjen në ndihmë studentëve apo të sapo diplomuarve në fushen e Ekonomise ,
ne përmirësimin e aftësive të tyre praktike dhe njekohesisht per te mesuar Programet Financiar sic eshte ALPHA WEB BUSINESS dhe FINANCA 5,
njekohesisht
DEKLARIMET ONLINE ne faqen e tatimve ,platformen Self-Care dhe BILANCIN

U ofrohet mundesia studentëve dhe kujdo ka interes për tu njohur më afër me punën konkrete pranë një subjekti real(tregtar,prodhim,ndertim etj) .
Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 7javore
,duke u zhvilluar tre here ne jave paradite ne oren 09:00-10:30 ose pasdite ne oren 18:00-19:30 .
Ose ne fundjave ku zhvillohen dy séance rresht ne oren 09:00-12:00 (per shtate te shtuna rresht)

Si synim të përgjitshëm ky program trajnimi ka,qe të kontribojë në përmirësimin e njohurive profesionale të studentëve.
Pagesa mund te behet me keste ose ne perfundim te trajnimit.
Modulet kryesore që praktikanti do të mesojë janë si më poshtë:
1.Kontabiliteti praktik në njësinë e nje biznesi real (Pajisje në fund të kursit me
2 certifikata të njohura nga "Ministria e Financave dhe Ekonomisë" me Nr.Lic 6359 )
2.Programi financiar Alpha Web Business (Certifikatë nga Instituti Modelimeve në Bisnez IMB dhe
mundësi aksesi online ose nga telefoni në cdo moment tek ky program gjatë gjithë periudhës së trajnimit )
3.Programi financiar "FINANCA 5 "
4.Deklarimet Online, Legjislacioni tatimor. (Paketa e re fiskale)
5.Teknikat për hartimin dhe mbylljen e bilancit sipas SKK dhe SNK
6.Marrëdhëniet me Zyren e Punës, Zyren e Tatim-Taksave, Bashkinë, Institutin e Sigurimeve Shoqërore etj.
7.Platforma Self-Care
Kërkesat për pranimin janë:
– Duhet të jetë student ose sapo te kete mbaruar studimet e larta.
– Të kenë njohuri të programeve bazë (Windows, MS Office etj)

Në përfundim të praktikës bëhet edhe pajisja me
DY CERTIFIKATA dhe Letër Reference.

Per cdo informacion :
Email: zyreauditi@gmail.com
Rruga: Artan Lenja, Kompleksi "Kontakt", Prane 21 Dhjetorit, Tirane

Telefon : +35568 83 83 995 (viber/w.app)

 


Contact WhatsApp
Back
Top