• Banakier/e

Pergjegjesite:
 • Ka pergjegjesi per mjetet e banakut si dhe te gjitha pijet dhe produktet ushqimore qe pergatiten ne banak.
 • Ka pergjegjesi per mbajtjen e higjenes se plote sipas standardeteve nderkombetare
 • Perkujdeset per shendetin dhe mireseardhje e te gjithe klineteve
 • Ka pergjegjesi te sillet dhe te sherbeje ne menyre profesinale me klientin
 • Te kete njohuri te plote mbi menune
 • Te mbaje dhe zoteroje mardhenie te mira me menaxheret dhe vartesit

Duhet te kete:
 • Zoterimi i diplomes ne fushen hoteleri - turizime (ose te ngjashme)
 • Njohuri te mira profesinale ne fushen e gastronomise, pije, vererave dhe koktejeve
 • Te jetë i/e afte te perballoje fluksin e punes.
 • Te zbatoje etiken e punes.
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe bashkepunuese me koleget.
 • Te jete energjik dhe ne sherbim te klientit ne çdo kohe.
 • Te kete integritet, pergjegjshmeri dhe korrektesi.
 • Njohja shume e mire e gjuhes angleze

Do ishte mire te kishe:
 • Njohja e sistemeve kompjuterike te fushes hoteleri - turizem (PoS)
 • Komunikim efektik
 • Aftesi analitike
 • Aftesi te mira ne perqendrin dhe durim
 • Certifikate/a te aftesimit profesional


Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj me subjektin "emertimin e pozicioit qe aplikoni" dhe dergojeni në adresen e emailit: hr@squarewellnesscenter.com ose telefononi ne nr: +355 69 703 5013


* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Square Wellness Center merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.
 


Apply WhatsApp
Back
Top