• Anetar i Rrjetit te Shoqerise Civile

Tirane
Nr. Njesia - Zona me e afert?
9 Qender

NJOFTIM PER ANETAR
I RRJETIT TE SHOQERISE CIVILE


URSHC eshte rrjet i shoqerise civile, i krijuar nga te rinjte, qytetare te angazhuar dhe organizata te shoqerise civile. Ai ne çdo 4 vjet riorganizohet. Ne qershor te vitit 2023 do te diskutohen kandidatet per anetare te rrjetit per periudhen 2024-2028. Ne kete kontekst:

1. Anetaret e rrjetit do te perzgjidhen mbi bazën e konkurrimit nga te rinjte, qytetarë të angazhuar dhe organizatat e shoqerise civile.
2. Prioritet do te kene te gjithe ata qe jane ne perberje te organizatave te shoqerise civile, te pakten qe prej vitit 2015.
3. Njeherazi edhe çdo i interesuar, edhe pse nuk eshte ne perberje te organizatave te shoqerise civile, ka te drejten per te shprehur interesin.

Anetareve te rrjetit gjate vizitave brenda dhe jashte vendit dhe sidomos ne vendet e BE-se u paguhen dietat, ushqimi, akomodimi dhe për çdo mbledhje paguhen me 6000 (gjashte mije) lekë te reja ne dite. Aplikantet duhet te paraqesin shprehjen e interesit duke derguar brenda dates 30 maj 2023, ne e-mail

kristileka6@gmail.com

dhe

gegvatajadriana@gmail.com

1. CV te shkurter jo me shume se nje faqe.
2. Foto te dokumentit te shkolles se larte.
3. Foto te ID ose pasportes.
 


Contact
Back
Top