• AL, Tiranë njoftim info-mail

lloji i njoftimit. : njoftim

Shteti............: AL,

Qyteti............: Tiranë

Ky është një mesazh informues i një prej firmave të konsulencës në Tiranë (Shqipëri), e cila kryen mbrojtje ligjore, si dhe jep këshilla ligjore për fusha të ndryshme të së drejtës, legjislacionit dhe mundësive për mbrojtjen e të drejtave dhe mbështetjen e interesave Tuaja.T.B.I. është një Firmë Konsulence ligjore shumë aktive në çështje penale dhe civile, këshillime ligjore për sipërmarrje shqiptare dhe të huaja, OJF etj, për të drejtat e njeriut dhe çështjet ligjore administrative, këshillime të kompanive private mbi çështje tregtare, shprehje dhe formalizim të opinioneve ligjore mbi çfarëdo çështje të natyrës ligjore, ndërmarrja e studimeve&asistencës ligjore profesionale për përgatitjen e rregullave, kushteve ligjore, kontratave, etj.

Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen tonë të internetit: http://www.tbi-al.com

Ne Ju ndihmojmë që të mirëplanifikoni mundësitë dhe të mirëadministroni kapacitetet Tuaja!

Ju mirëpresim në ambientet e Veve Biznes Center, Bulv. “Zog I”, kati III, zyra 305,

tel ++ 355 4 22 89 62, ose në vendosjen e kontakteve me ne!


Tel. : 003554228962
 
Back
Top