Shitet Pjegatrice Omagati per kthimin e llamarinave me force shtypje 500 ton dhe gjatesi kthimi 6 ml.