Geburah Professional Network shpk DURRES, eshte nje kompani italiane qe operon ne fushen e marketingut dhe te konsulences ndaj bizneseve shqiptare dhe te huaja.
Nje kompani italiane kerkon te rinj me energji, ne fushen e Inxhinierise Informatike dhe arkitektures kompjuterike.

Eshte kenaqesi per ne te mirepresim kandidate qe na vleresojne dhe deshirojne te jene pjese e jona.

Nr i pozicioneve per te cilat aplikohet: 5
Kerkohen zhvillues( Senior Web Developer). KAndidatet e perzgjedhur do te merren me analizimin, zhvillimin, konfigurimin dhe mirembajtjen e nderfaqeve web dhe krijimin e nje framework ad hoc(i perkohshem).
Kandidatet duhet te kene maturuar aftesi te mire te punes ne grup zhvilluesish. passionin per teknologjin.


Kriteret e detyrueshme:
• Njohje e gjuheve te ndryshme te programimit
• Kompetenca ne projektimin dhe zhvillimin e aplikacioneve te software-ve
• Njoihje te medeleve te menaxhimi te programimit (Waterfall, Agile, Scrum...)
• Kompetenca ne aktivitetet software testing & debugging
• Njohje e ambienteve kryesore te zhvillimit integruar (Visual Studio e TFS)
• Aftesi per te shkruar dokumentet teknike te software
• Aftesi analizuese & problem solving

  • Arsim I larte ne inxhinieri Informatike ose ne shkenca kompetente kompjuterike.
  • Njohje shume e mire e GJuhes Angleze.
  • Njohja e gjuhes italiane.
  • Aftesi shume te mira per te punuar ne GRUP.
  • Aftesi te mira komunikimi.
  • Eksperienca te meparshme nese ka ne kete fushe .


KERKESA TE NEVOJSHME:
• Njohje e mire HTML5, CSS, Javascript, AngularJS
•Njohje e Asp.Net, C# e .Net,
n particolare ottima conoscenza di:
ne vecanti
Net Framework 4.0 e superiori
* Linq-to-SQL e Entity Data Model
*XML e Linq-to-Xml (XDocument, XElements, ecc..)
WCF, service REST & SOAP
* Zhvillim Applicazioni Web/ Cloud
Pattern MVC
* jQuery
* Knockout
• Njohje e mire SQL Server 2014 e superiori
* Njohje e mire T-SQL
* Zhvillim Stored Procedure & Funksione
o Data Modeling  • Paga stimulante dhe ne linje dhe koherenc te plote me kompetencat e punonjesit.


Drejtuesi i Grupit qe do udheheqi grupin prej 4 vetash te informaticieneve Duhet te Njohi mire edhe Gjuhen Italiane.

* Mundesi Karriere!


Si te aplikoni
:
Per te aplikuar per kete mundesi, ju lutem dergoni CV duke percaktuar pozicionin per te cilin aplikoni, ne adresen: amministratore@geburahnetwork.com

Tek ne Cv-ja juaj eshte e sigurt dhe do te trajtohet ne konfidencialitet te plote.

+Apliko