Pershendetje!
Interesohem te punesohem si Kontabiliste/Financiere ne bisnes privat part time .
Jam diplomuar Per Degen: Finance-Kontabilitet
Zoteroj titullin Eksperte Fiskale.
Gezoj nje eksperience pune prej7 vitesh intensive.
Aftesite e mia :

1.Nxjerrja e kostos se mallit nga importi dhe nxjerrja e cmimeve te shitjes sipas marzheve perkatese te dhena nga eprori.
2.Hedhja e fatures blerjes inportit kontabilizimi perkates ne fleten doganore..
3.Hedhje faturash Blerje Shitje- Shoqerimi
4.Regjistrimin e bankave dhe kontrolli statement perkatese ne menyre koherente.
5.Kontrolli e dhe rakordimi I shitjeve.
6.Regjistrimi I arkes dhe veprimeve me te.
7.Rakordimi klient furnitor dhe pergatitja e kartelave te tyre me detyrimet perkatese.
8.Deklarimi mujor I librave te blerjes- shitjes Tvsh.Tatim Burim ,perpilimi i Tatim Fitimi,listepagesave.
9.Kontrollin dhe mbajtjen ne rregull te inventarit per cdo magazine.
10.Realizim te situacioneve ne baze te punimeve dhe materialit te ndertimit.
11.Rakordimi i punimeve me fimat e ndertimi ne menyre koherente.
12.Pergatitjen e dosjes se punes.
13.Mbajta e sistemit tatimor online,
Perpilimi paraprak dhe me seriozitet i pasqyrave Financiare ,sidomos ne cdo muaj per te pare ne kohe reale gjendjen financiare te subjektit dhe Deklarimi i pasqyrave Financiare ne e filling dhe e albania.
14.Mbajten e llogarive,
kartelave,pagesave si te Realit dhe Fiskalit.
Njof shume mire procesin e fiskalizimit,pranim faturash kontrolli ne selfcare e dhe rakordimi perkates.
Jam duke kerkuar dhe biznese te vogla,te medha me tvsh ,shpk, per ti mbajtur llogarite cdo muaj
Zoteroj titullin Eksperte Fiskale dhe edhe paketen :
1.microsoft office(word excel.)
2.Finance 5;
3.Programin financiar Fx
Cdo lloj aplikimi ne QKB dhe Tatime
●Plan Biznesi
●Plan Investimi
●Konsulence e vazhdueshme financiare
● Sherbime te tjera ne lidhje me biznesin si psh
.● Hapje te niptit
Kontratat e punes,vertetime pagash,aplikime per kredi biznesi,suporte ne programe financiare.
Faleminderit.

Cel. : 0699902773