Ofroj licencen / certefikate e kompetences profesionale CKP me qera per Drejtues Veprimtarie per :
Transportin Rrugor brenda vendit te udhetareve
Transportin Rrugor brenda vendit te mallrave
Transport Rrugor nderkombetar te udhetareve
Transport Rrugor nderkombetar te mallrave


kontakt ne cel:
0675536820

Certifikata e kompetences profesionale CKP leshohet nga Drejtoria e Transportit Rrugor (DPSHTRR) dhe nga ministria e transportit. Sic citohet ne ligjin e transportit rrugor te mallrave dhe udhetareve kjo certifikate bashke me kontraten e drejtuesit teknik te veprimtarive te transportit (zoterues i CKP) jane dokumentat baze per te aplikuar ne e-albania (e transport) ne Bashki ne QKB ose ne Ministrine e Transportit per tu paisur me
a) leje / licence / certifikate transporti nderkombetar dhe brenda vendit mallrash dhe udhetaresh per llogari te vete,
b) leje / licence nga bashkia per transporin e nxenesve ose puntoreve me fugona ose autobuz.
c) leje / licence / rinovim per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese ose nderqytetese.

kontakt ne cel:
0675536820

WhatsApp