Kerkohet teknik kompjuteri me eksperience qe te jete i afte te punoje ne nivel software dhe hardware.
Orar pune 8 oraresh turni i pare ose i dyte.

Paga ne baze te aftesive.

Mundesi rritjeje ne profesion dhe ne page.

Cel. : 0694020011

WhatsApp