Objektivat kryesore

Programuesi DWH&BI do te jete pergjegjes per analizimin, dizenjimin dhe implementimin e zgjidhjeve BI duke perdorur teknologjine e te dhenave Microsoft SQL Server perfshire SSIS, SSAS, SSRS.
Ky rol perfshin analizen e kerkesave te biznesit, dizenjimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve software, pjesemarrjen ne procesin e review dhe konsultimin me stafin e IT per vleresimin e kerkesave operacionale dhe performancen e sistemeve dhe aplikimeve ne ambjentin e production.
Pervec modelimit, analizes se te dhenave, raporteve dhe zhvillimeve ne sql, gjithashtu programuesi do te kryeje edhe nje sere detyrash ne ETL/ELT.
Ky person do te kryeje zhvillime te reja, si dhe mirembajtjen e aplikimeve ekzistuese.
Ky pozicion do te ndihmoje per sigurimin e informacionit qe nevojitet nga biznesi per analiza dhe raportime, ne dizenjimin dhe arkitekturen e sistemeve BI, bashkepunimin dhe shkembimin e njohurive me programuesit e tjere te ekipit.

Rolet dhe pergjegjesite kryesore

 • Njohuri te mira ne metodologjite e zhvillimit te aplikimeve (waterfall & agile).


 • Aftesi ne implementimin e zgjidhjeve software duke perdorur teknologjine Microsoft SQL Server Business Intelligence.
 • Zhvillon dhe miremban sistemet e bazes se te dhenave te kompanise, perfshire data warehouse, data marts dhe modele te ndryshme qe nevojiten nga biznesi per analiza financiare dhe operacionale.


 1. Zhvillon zgjidhje me performancė tė lartė, tė besueshme dhe integritet te larte te te dhenave.


 1. Aftesi per te komunikuar qarte detajet teknike me perdoruesit e biznesit.
 2. Kryen analiza tė tė dhėnave qė mbėshtesin dhe pėrmirėsojnė sistemet e Menaxhimit tė Informacionit.
 3. Pergatit dhe miremban dokumentacionin teknik te aplikimeve
 4. Zhvillon raporte, dashboards, scorecards dhe data visualization duke perdorur mjetet dhe teknologjite ekzistuese.
 5. Ndjek metodologjitė dhe praktikat mė tė mira pėr zhvillimin dhe dizajnimin e bazave tė tė dhėnave
 6. I afte per te punuar ne menyre te pavarur ose si pjese e ekipit.


Kualifikimi I kerkuar

1. Njohuri te mira te koncepteve mbi Data Management, Business Intelligence and Analytics duke perfshire:

 • Extract, Transform, Load (ETL)
 • Data Warehousing, Data Marts, Data Stores, and Cubes
 • Data Quality and Profiling,
 • Master Data Management, and Metadata Management
 • Data Visualization, Dashboard, Reporting, Self Service Business Intelligence (BI), Key Performance Indicators (KPI), and Scorecards

2. Njohuri te mira rreth Microsoft Business Intelligence perfshire:

 • SQL Server
 • Transact SQL (tSQL)
 • Visual Studio (VS)
 • Team Foundation Server (TFS)
 • SQL Server Management Studio (SSMS)
 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Master Data Services (MDS)
 • Data Quality Services (DQS)
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Power BI

3. Se paku 2- 3 vite experience
4. I apasionuar per te mesuar dhe fituar njohuri mbi teknologjite e reja
5. Aftesi per te mesuar shpejt proceset teknike dhe ato te biznesit
6. Qasje analitike ne zgjidhjen e problemeve. I afte per te perdorur teknologjine ne zgjidhjen dhe permiresimin e proceseve te biznesit.
7. I familjarizuar me aplikime database-centric.
8. I afte per komunikuar ne menyre efektive si ne menyre teknike ashtu dhe jo teknike
9. Eksperience e dokumentuar ne data warehouse dhe data modeling, vecanerisht ne ndertimin dhe zhvillimin e modeleve OLTP & OLAP.
10. Konsiderohen plus certifikimet e Microsoft mbi SQL Server Business Intelligence


Afati i fundit pėr pranimin e aplikimeve: 6 Shkurt 2018.
Vetem kandidatet qe plotesojne kushtet do te kontaktohen.
Tė interesuarit tė aplikojne ne faqen zyrtare te Internetit te Bankes Societe Generale Albania:
www.societegenerale.al
ose te aksesojne linkun https://www.societegenerale.al/al/ka...vende-vakante/

Apliko