• Tirane, - sherbime Kontabiliteti

Kini nje biznes te vogel dhe doni te jeni ne rregull ne rregull me mardheniet me shtetin , me permbushjen e detyrimeve ndaj Drejtorise se Tatimeve apo me sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore?? ofrojme per ju:
-deklarim online te sigurimeve shoqerore dhe shendetsore, largimet dhe shtimet nga puna te punonjesve tuaj
-deklarim elektronik te tatimeve
-konsulence ne lidhje me tatim taksat
-njoftim paraprak per detyrimet qe ju keni ndaj shtetit ne menyre qe te shmangni penalitetet dhe gjobat
-hartim pasqyrash financiare ne fund te periudhes kontabel
-rregullim te mardhenieve me shtetin
-njoftim per ndryshimet e legjislacionit(ne raste kur ndryshon ne menyre qe te shmangni penalitetet nga mos pasia dijeni)

Tel. : 042363062

Cel. : 0683122220
 


WhatsApp
Back
Top