• Tirane, ofroj vend pune Agjent Biznesi (SOHO)PROFILI I PUNËS – Agjent Biznesi (SOHO)

Qëllimi i pozicionit


Të promovojë produktet e kompanisë duke kryer aktivitetin në terren me klientë të ndryshëm biznesi.
Të ndjekë/përfundojë procesin e shitjes dhe të konkludojë firmosjen e kontratës së pajtimtarit me qëllim arritjen e objektivave të caktuara.

Detyrat kryesore:

1.Takime të përditshme në terren me klientë potencialë SOHO (biznese të vogla) në zonën e përcaktuar.
2.Identifikimi i kërkesave dhe ofrimi i zgjidhjeve të përshtatshme për komunikim.
3.Negocimi dhe realizimi i kontratave të reja sipas procedurave të dakordësuara nga kompania.
4.Prezantimi i portofolit të produkteve duke përdorur materiale marketingu (Katalogë, produkte demo etj.).
5.Hedhja në sistem e kontratave të lidhura me klientët.
6.Realizimi i objektivave sasiore dhe cilësore për kontratat e reja biznes.
7.Detyra të tjera sipas kërkesës së supervizorit dhe nevojave të kompanisë.

Aftësitë e kërkuara:
  • Experienca të mëparshme në shitje ose promocione në terren.
  • Aftësi shumë të mira komunikuse dhe negociuse.
  • I/E orientuar drejt ofrimit të një eksperience të shkëlqyer për klientet.
  • Aftësi shumë të mira në menaxhimin e kohës dhe menaxhimin e situatave që kërkojnë zgjidhje.
  • I/E gatshëm/gatshme për të punuar në terren.
  • Aftësi për të zgjidhur dhe deleguar problematikat.
  • Gjuha angleze (përbën avantazh).
  • I/E disponueshëm/disponueshme për të udhëtuar në qytete të ndryshme të Shqipërisë.
  • Njohuri në telekomunikacion (përbën avantazh).
  • Të kryejë detyra të tjera sipas nevojave të kompanisë.
Kandidatët e interesuar janë të ftuar të aplikojnë për pozicionin vakant duke dërguar një CV në formatin e përcaktuar në linkun: Jobs.one.al

Afati i fundit për aplikim: 29 Shkurt 2024.
 


Apply
Back
Top