• Tirane, ofroj sherbime financiare, fiskale per biznese te vogla dhe te medhenj.

Tirane
Tipi
Fusha | Profili i punes
  1. Ekonomist-Financier/e
Gjuha
  1. anglisht
Eksperienca
vetem me eksperience
Ofroj mbajtje kontabiliteti per biznesin e madh dhe te vogel me/pa TVSH.

Sherbimet qe ofroj jane:

• Regjistrim fillestar i njesise se biznesit
• Mbajtje kontabiliteti
• Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve.
• Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP
• Përpunimi i dokumentacionit për përllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
• Përgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).
• Krijimi I raporteve mujore si Pasqyre Fitim-Humbje,Cash-Flow dhe raporte te tjera periodike dhe ad-hoc.
Krahas sherbimeve fiskale dhe te kontabilitetit, ofroj sherbime konsulence me qellim rritjen e eficenses operacionale dhe financiare


Nese jeni te interesuar mund te me kontaktoni ne:

Whatsapp : +355694420329
Email:
bpsconsulting2019@gmail.com
 


Contact WhatsApp
Back
Top