• Shpallje për Vizite Ortopedike dhe Proteze per Femije

World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të mëposhtme:

- Vizitë të specializuar Ortopedike
- Sigurimin e pajisjes ndihmëse të nevojshme (torse ose proteza ortopedike) për fëmijët me probleme të shtyllës kurrizore-skoliozës.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën
vangjel_kojku@wvi.org derë më 10 Janar 2024. Ju falenderojmë për vëmëndjen dhe interesin tuaj!
 


Contact
Back
Top