• Sanitare

Pergjegjesite

 • Te realizoje me perpikmeri detyrat qe i ngarkohen;
 • Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te jete korrekte;
 • Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes;
 • Te karakterizohet nga korrektesia;

Duhet te kete:
 • Te kete minimumi 2 vite eksperience pune
 • Te jete e motivuar ne realizimin e kerkesave te punes;
 • Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes.
 • Te zbatoje etiken e punes.
 • Te kete integritet, pergjegjshmeri dhe korrektesi


Do ishte mire te kishe:
 • Zoterimi i eksperiencave te me pareshme ne fusha te ngjashme
 • Zoterimi dhe njohja e etikes se komunikimit me klientin dhe stafin
 • Aftesi te mira per te menaxhuar kohen
 • Aftesi ne fleksibilitet dhe adaptim

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj me subjektin "emertimin e pozicioit qe aplikoni" dhe dergojeni në adresen e emailit: hr@squarewellnesscenter.com ose telefononi ne nr: +355 69 703 5013


* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Square Wellness Center merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.
 


Apply WhatsApp
Back
Top