• RISHPALLJE Ftese per oferte - Refreshment – Bashkia Sarandë

Sarande
Qendra Youthful në kuadër të projektit “Ambasadorët e rinj të mjedisit:”, pjesë e Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga #UNDP, shpall

FTESË PËR OFERTË për kompanitë e interesuara për produktet dhe shërbimet e mëposhtme:

1. Refreshment – Bashkia Sarandë

Për më shumë detaje rreth Ftesës për Ofertë jeni të lutur të aksesoni dokumentacionin bashkëngjitur.

𝑇𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑜𝑟𝑒̈𝑧𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒̈𝑛 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑒̈ 01 Mars 2024, 𝑛𝑒̈ 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑒̈𝑛 𝑒 𝑒-𝑚𝑎𝑖𝑙𝑖𝑡: ngo.youthful@gmail.com
 


Contact
Back
Top