• Peze e Madhe, ndertese me siperfaqe 360 m2 e ndertuar me nje dhe dy kate ne nje siperfaqe 11.380m2 toke.

Shoqata Kombetare e Baha’i-ve te Shqiperise ne Peze te madhe jep me qira:

Nje ndertese me siperfaqe 360 m2 e ndertuar me nje dhe dy kate
ne nje siperfaqe 11.380m2 toke.

Ne kete ndertese ka ambjente per fjetje 80 -100 persona,
salle takimesh, guzhine, salle ushqim per 100 persona, etj.


Afati maksimal 5 vite me mundesi rinovimi,
nese bihet dakord nga palet.
Nuk lejohet perdorimi i alkolit.


Kerkesat per qiramarresin, lutem te paraqiten:

- Plan perdorimi i prones
- Afati kohor i perdorimit
- Qiraja e ofruar, shume e investimit dhe sa eshte kapari
- Profili dhe aktiviteti i kompanise
- Deshmi e kapacitetit financiar per tri vitet e fundit.


Per cdo pyetje apo detaj nr kontaktit: +355 682063970
 


WhatsApp
Back
Top