• Ofrues Shërbimi për konsulencë dhe kërkim për krijimin e një baze të dhënash me donatorë

Tirane
Ofrues Shërbimi për konsulencë dhe kërkim për krijimin e një baze të dhënash me donatorë

Diakonia Agapes është zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1992.

Në kuadër të projektit:”, Diakonia Agapes po kërkon Ofrues të Shërbimeve (kompani ose individë) të cilët do të vlerësojnë donatorët, organizatat ose agjencitë që ofrojnë ose mund t'i ofrojnë Diakonia Agapes mbështetje financiare ose shërbime të tjera. Nëpërmjet kësaj konsulence, Diakonia Agapes do të vlerësojë donatorët e mundshëm, dhe që janë në përputhje me vizionin dhe misionin e Dasë. Kjo do të bëjë të mundur gjetjen e audiencës së duhur, në kohën e duhur, dhe të rritet efikasiteti i punës së DAsë. Një çështje tjetër është gjetja e mundësive/rrjeteve të reja duke i dhënë mundësinë DAsë të krijojë produkte/shërbime të cilat mund ti përdorë për ngritjen e fondeve.
Shërbimi kërkohet të ofrohet gjatë periudhës shkurt – prill 2024.

Kompanitë apo individët e interesuar duhet të dërgojnë Ofertën Financiare dhe dokumentacionin e kërkuar në zarf të mbyllur në adresën:
Diakonia Agapes
Rruga “Ibrahim Rrugova”
Katedralja Orthodhokse
Tiranë - Shqipëri

Ose në adresën së emailit:
Email: daoffice@diakoniagapes.org

Nëse keni pyetje ju lutem dërgojini në adresën e emailit: daoffice@diakoniagapes.org jo më vonë se data 12 shkurt, 2024.

Afati përfundimtar për pranimin e aplikimit është data 19 shkurt, 2024 ora 12:00.
…………………………………………..

In the framework of the project, we are looking for Service Providers (entities or individuals) who will evaluate donors, organizations or agencies that provide or might provide to Diakonia Agapes with financial or other types of support. Through this consultancy, Diakonia Agapes would better understand who potential donors are, that are suitable with the organization’s profile. This will enable to target the right audience, at the right time, and increase the DA work efficiently. Another issue is reaching new markets/opportunities/networks allowing DA to learn more about different community donors and how they respond to DA call for fundraising campaigns. The service will be required to be provided during the period February – April 2024.

The interested service providers/Individuals should send the financial offer accompanied by the supporting documents in a closed envelope with the address, stating the title of the service to this address:

Diakonia Agapes
Rruga Ibrahim Rrugova
Katedralja Orthodhokse
Tiranë – Shqipëri

Or by email at:
Email: daoffice@diakoniagapes.org

In case you have questions or need clarification send by email to the following address: daoffice@dikoniagapes.orgthe latest February 12, 2024
The deadline for submission of the applications is February 19, 2024, Time 12:00.

Në këtë link gjeni informacionin në lidhje me Termat e Referencës:
https://docs.google.com/document/d/...ouid=104144577475994282407&rtpof=true&sd=true

Ekipi i Diakonia Agapes
 


Contact
Back
Top