• Konsulent udhetimesh / INCOMING / FRENCH DEPARTMENT

Tirane
Tipi
  1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
  1. Agjent udhetimi/Turistik
Gjuha
  1. spanjisht
ALBTOURS D DMC njofton se në departamentin e Rezervimeve (Incoming), eshte krijuar nje vend i lire pune.

Kerkesat për vendin e punës:

Kritere te vecanta:
- Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e larta ne gjuhen FRANCEZE
- Kualifikimet pasuniversitare perbejne avantazh.
- Të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës i Franceze dhe angleze. Njohja e gjuheve te tjera perben avantazh.
- Te kete eksperience pune mbi 3 vjet

Detyrat e pergjithshme te konsulentit jane:

• Te ofroje per klientin informacion ne lidhje me destinacionin e deshiruar, sherbimet qe ofron kompania per ate destinacion, akomodimin, fluturimin, rregullat e udhetimit, dokumentetet qe nevojiten si dhe cmimet perkatese.
• Te kuptoje sa me mire kerkesat e klientit dhe te keshilloje mbi variantet me te pershtatshme per klientin.
• Te pergatise, planifikoje te gjitha kostot e itinerarit te klientit.
• Te beje rezervimet perkatese sipas kerkeses se klientit dhe te krijoje gjithe dokumentacionin e nevojshem pas konfirmimit te rezervimit.
• Te konfirmoje rezervimet dhe te informoje klientet mbi bagazhet, siguracionet , vizen apo dokumentacion e kushte te vecanta qe aplikohen per ate destinacion.
• Te mbledhe pagesat dhe te regjistroje cdo transaksion.
• Te ndihmoje ne rast ndryshim kushtesh ne udhetim, sipas kerkeses.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV dhe letër interesi në adresën: hr@vasgroup.net, info@vas.al,
duke specifikuar qarte ne subjekt pozicionin per te cilin aplikojne.

Shperblimi do te bazohet ne eksperiencen dhe edukimin e secilit. Preferohen kandidate te cilet jane mbi 27 vjeç. Paga fillestare 70.000 All.

CV do te trajtohen ne konfidencialitet te plote dhe vetem personat e perzgjedhur do te ftohen per interviste.
Per informacione te metejshme vizitoni faqet tona: www.albtoursd.com , www.vas.al
 


Apply
Back
Top