• Këshillues Klienti Vlore

Vlore
Nr. Njesia - Zona me e afert?
Tipi
 1. me orar te plote
Fusha | Profili i punes
 1. Agjent shitje | Menaxhim shitje
Gjuha
 1. anglisht
Eksperienca
vetem me eksperience
Njoftim punësimi

Neptun shpk është pjesë e BALFIN Group e specializuar në tregtimin e pajisjeve elektroshtëpiake.

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër, Kroaci, Holandë dhe SHBA, me afërsisht 5,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Pozicioni: Këshillues Klienti

Departmenti: Retail
Vendodhja: Vlore

Qëllimi i Pozicionit
: Fokusi kryesor i një Këshillues Klienti është tu ofrojë klientëve një shërbim të jashtëzakonshëm dhe nje eksperiencë pozitive në blerje.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 1. Të realizojë objektivin mujor individual të shitjeve duke arritur në mënyrë të vazhdueshme objektivat ditorë/ javorë;
 2. Të komunikoni dhe ti shërbeni klientëve sipas standarteve të kompanisë;
 3. Të jeni përgjegjës për mirëmbajtjen, organizimin dhe pozicionimin e produkteve në sektorin e tuaj;
 4. Të ndiqni dhe zbatoni udhëzimet e shitjes për sektorin tuaj;
 5. Të menaxhoni ankesat dhe komentet e klientëve sipas standarteve të kompanisë;
 6. Të keni njohje dhe monitorim shumë të mirë të stokut të produkteve të sektorit tuaj;
 7. Të organizoni dhe propozoni porosi të produkteve nën përgjegjësinë tuaj;
 8. Realizimi i inventarëve për sektorin tuaj dhe raportimi i rezultateve;
Kualifikimet:
 1. Diplomë e Shkollës së Mesme, (Diploma Universitare përbën avantazh);
 2. Përvojë pune në shitje me pakicë;
 3. I aftë për të punuar në grup dhe nën presion;
 4. Energjik dhe të pëlqejë punën me marëdhënie me klientin;
Kushtet e punës: Neptun ofron një paketë përfitimesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

Procedura e aplikimit: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV e tyre para datës 29/02/2024 në adresën [B]hr@neptun.al[/B] ose në numrin e kontaktit +355689000089
* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
 


Apply WhatsApp
Back
Top