• Ftese per oferte /Shoqata ''Tjeter Vizion''

Elbasan
Ftese per oferte

Objekti/ Qera salle per trajnim, Pushim Kafe,Catering/Fond limit 1.539.000 ALL me TVSH.


Tjeter Vizion eshte nje shoqate jo fitim prurese e themeluar qe ne vitin 2002,me seli ne Elbasan,Shqiperi ,e cila ka ne fokus ofrimin e sherbimeve sociale per femije,gra dhe te rinj dhe per realizimin e ketij qellimi,bashkepunon me donatore te ndryshem.

Qe prej Janarit 2024 dhe me nje kohezgjatje prej 2 vitesh,Tjeter Vizion eshte duke zbatuar projektin me titull’’ Perspektiva që Mundësojne Punësimin e të Rinjve YEEP II të financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe SOS-Kinderdörfer weltweit, Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland (HGFD).Per te arritur qellimin e projektit te rinjte e targetuar do te marrin trajnime te ndryshme dhe te vazhdueshme pergjate 2 viteve.(2024-2025)Rezultatet do te paraqiten ne 1 konference permbyllese ne fund te projektit.Per te arritur kete objektiv , kerkohet nje subjekt ne qytetin e Elbasanit,qe te siguroje kete sherbim si me lart .

Jeni të ftuar të dorëzoni dokumentat sipas pikës IV ,dorazi ose nepermjet postes zyrtare në adresën Lagjia ''Aqif Pasha’’Rruga'' Ali Arapi'' Nr 19, ose nepermjet postes elektronike ne adresen (tjetervizion@gmail.com) deri me 25.03.2024 ora 17.00.

Ju lutem,per me shume detaje rreth fteses ,referojuni dokumentit bashkelidhur.

Ju faleminderit!
 

Attachments

  • Kerkese per oferte Tjeter Vizion.doc
    765 KB · Views: 6


Contact
Back
Top