• Ftese per oferte - Ekspert per zhvillimin e trajnimeve

Sarande
📣FTESË PËR OFERTË 📣

📌 Qendra Youthful në kuadër të projektit “Ambasadorët e rinj të mjedisit”, i cili mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP, shpall

🗣️ FTESË PËR OFERTË për kandidatët e interesuar për shërbimin e mëposhtëm:
1. Ekspert për zhvilimin e trajnimeve

📧 𝑇𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ kandidatët 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑜𝑟𝑒̈𝑧o𝑗𝑛𝑒̈ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒̈𝑛 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑒̈ ⏳20 Mars 2024, 𝑛𝑒̈ 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑒̈𝑛 𝑒 𝑒-𝑚𝑎𝑖𝑙𝑖𝑡: ngo.youthful@gmail.com
 


Contact
Back
Top