• Drejtues të Makinerive të Rënda - Manovrator-Buldozerist / Shofer Kamoni / Shofer Autobetoniere / Eskavatorist / Rrulist

TITULLI I POZICIONIT TE PUNES: Drejtues të Makinerive të Rënda; Manovrator-Buldozerist, / Shofer Kamoni / Shofer Autobetoniere / Eskavatorist / Rrulist;

Manovrator – Buldozerist:
 • Dëshmi aftësisë profesionale (DAP) për Buldozer;
 • Përvojë pune me makineritë e rënda minimumi 3 vjet;
 • Preferohet të jetë banues në: Tiranë, Kamëz, Krujë, Fushë Krujë, Durrës, Lac dhe zonat përreth tyre;
 • Mosha e kërkuar 25-60 vjeç.
 • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese.
Manovrator – Eskavatorist:
 • Dëshmi aftësisë profesionale Eskavator me Zinxhir dhe Goma;
 • Përvojë pune me makineritë e rënda minimumi 3 vjet;
 • Preferohet të jetë banues në: Tiranë, Kamëz, Krujë, Fushë Krujë, Durrës, Lac dhe zonat përreth tyre;
 • Mosha e kërkuar 25-60 vjeç.
 • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese.
Manovrator – Rrulist:
 • Dëshmi aftësisë profesionale (DAP) për Rrul;
 • Përvojë pune me makineritë e rënda minimumi 3 vjet;
 • Preferohet të jetë banues në: Tiranë, Kamëz, Krujë, Fushë Krujë, Durrës, Lac dhe zonat përreth tyre;
 • Mosha e kërkuar 25-60 vjeç.
 • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese.
Shofer Autobetonjere:
 • Të disponoj leje drejtim mjeti kategoria C;
 • Të disponoj dëshminë DAP (dëshmi aftësimit profesional);
 • Të disponoj dëshminë CAP (certifikat aftësimi profesional);
 • Të disponoj karte digitale tahografi;
 • Përvoja e punës minimumi 3 vjet përvojë pune shofer betonjere;
 • Preferohet të jetë banues në: Tiranë, Kamez, Kruje, Fushe Kruje, Durres, Lac dhe zonat përreth tyre
 • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese.
 • Mosha e kërkuar 25-50 vjeç.
Shofer Kamioni 4 Aks:
 • Të disponoj leje drejtim mjeti kategoria C;
 • Të disponoj dëshminë CAP (certifikat aftësimi profesional);
 • Të disponoj karte digitale tahografi;
 • Përvoja e punës minimumi 3 vjet;
 • Preferohet të jetë banues në: Tiranë, Kamez, Kruje, Fushe Kruje, Durres, Lac dhe zonat përreth tyre
 • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagese.
 • Mosha e kërkuar 25-50 vjeç;
Të interesuarit, janë të lutur të kontaktojnë në adresat e mëposhtme:
e-mail: careers@gener2.al
Cel: +355 67 41 26 328
 


Apply WhatsApp
Back
Top