• BLERJE REFRESHMENTS DHE MATERIALE PASTRIMI

Tirane
Tiranë, më, 09.02.2024​

Ftesë për Ofertë


Me objekt: Blerje Refreshments dhe materiale pastrimi

Shoqata SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri është një organizatë sociale, jo-politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjatë me bazë familjare për fëmijët, të cilët kanë humbur kujdesin prindëror, apo që për arsye të ndryshme nuk mund të jetojnë në familjet e tyre biologjike.
SOS Fshati i Fëmijëve mbështet gjithashtu fëmijët dhe familjet në nevojë përmes projekteve komunitare, që synojnë zhvillimin e kapaciteteve të këtyre familjeve.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është duke zbatuar projektin Perspektiva që Mundësojnë Punësimin e të Rinjve – YEEP II, financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, BMZ dhe Hermann-Gmeiner-Fonds Deutchland e.V, HGFD.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri kërkon të kontraktojë një subjekt për furnizimin me refreshments dhe materiale pastrimi për zyrat e projektit YEEP-SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj si dhe te gjithë dokumentet e kërkuara nëpërmjet e-mailit zyrtar info@soskd.org.al deri më datë 18.02.2024 ora 16:00.

Për më shumë informacion rreth Ftesës për Ofertë ju lutem referojuni dokumentacioni bashkëngjitur.
Ftesa-PDF

Faleminderit!
 

Attachments

  • Ftese per Oferte - Refreshments Materiale Pastrimi - YEEP II.pdf
    198.8 KB · Views: 3


Contact
Back
Top