Kerkoj nje vend pune EKONOMIST/FINANCIER/MENAXHER

Eksperienca ime ne pune eshte mbi 10 vjecare.
Puna ime si ekonomist konsiston ne mbajtjen e kontabilitetit sipas standarteve,rregjsitrimin e faturave dixhitale si per biznesin e madh,ashtu edhe per biznesin e vogel me/pa TVSH dhe konkretisht:

1. Mbajtjen e kontabilitetit,perpilimin e librave te blerjeve dhe shitjeve dhe raportimin e tyre ne Degen e Tatimeve.
2. Llogaritjen e pagave te punonjesve dhe sigurimeve shoqerore dhe raportimin e tyre ne Degen e tatimeve cdo muaj,edhe me ndryshimin e pages minimale per efekt te llogaritjes se kontributeve te sigurimeve shoqerore prej 34.000 lek.
3. Llogaritjen dhe raportimin e tatimit ne burim cdo muaj.
4. Logaritjen e kostos se mallrave dhe sherbimeve dhe percaktimit te cmimit te shitjes.
5. Perpilimi i pasqyrave financiare te vitit 2022(pasqyren e pozicionit financiar,PASH,pasqyren e ndryshimit te kapitalit etj) brenda dates 31.03.2023 per bizneset e medha dhe brenda dates 10.02.2023 per bizneset e vogla.
6. Raportimi i pasqyrave financiare te vitit 2022 ne QKB nepermjet E Albania brenda dates 31.07.2023.
7. Cdo problem tjeter financiar qe do te rezultoje gjate punes.

Paga e punes percaktohet ne marreveshje mes paleve.

Ftoj pronaret dhe sipermarresit ,jo vetem korcare,te bashkepunojme.


NESE DESHIRONI PUNE CILESORE NE BIZNESET TUAJA ME NJE KOSTO TE ULET,EJANI TE BASHKEPUNOJME.


Cel. : 0035564760475 / Whatsap 00355694760475/viber 00355694760475