Tani qe me Legjislacionin Tatimor ne ndryshim te vazhdueshem jemi ketu per te siguruar ecurin e sigurt per Biznesin Tuaj. Dhe ti japim te Ardhme Investimit Tuaj.
Ofrojme Sherbime Financiare per Bizneset e Vogla Me dhe Pa TVSH per te ndjekur zhvillimin e aktivitetit tuaj ne cdo hap te veprimtarise se tij ne perputhje me Lgjislacionin Tatimor Shqipetar.
Ofrojme:
● Hapje Nipti / Mbyllje te Niptit
● Pergatitjen e librave te shitjes dhe blerjes si dhe deklarimin e tyre prane tatimeve.
● Deklarimi TVSH
● Listepagesa / Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore
● Heqje / Shtim Puntoresh
● Tatim Burim
● Prerjen e faturave te fiskalizuara ne programe financiare
● Taksat Vendore
● Cdo lloj aplikimi ne QKB dhe Tatime , Zyrat e Punes etj
● Plan Biznesi
● Plan Investimi
● Konsulence e vazhdueshme financiare
● Sherbime te tjera ne lidhje me biznesin si psh.( Kontratat e punes,vertetime pagash,aplikime per kredi biznesi,suporte ne programe financiare si Financ5,Alpha Web ,Devpos,Faturo.al etj

Pagesa e arsyeshme dhe e diskutueshme..Mirpresim bashkepunimet tuaja.

Cel. : 0683866282