Backoffice dhe Asistence Inbound ne te pakten dy gjuhe

  • Spanjisht
  • Frengjisht


Njohja e gjuhes Portugeze perben avantazh.

Projekti eshte ne sektorin Internacional Digital Marketing per nje Digital Agency italiane.

Detyrat kryesore te punonjesit

  • Menaxhimi i telefonatave te klienteve
  • Menaxhimi chateve te klienteve


Please send your CV at :
a.dervishi@evolutivo.it
+Apliko