Instituti i Ekspertëve Fiskalë zhvillon trajnimin:

Fiskalizimi dhe fatura elektronike!

Trajnimi zhvillohet me dat 2 Korrik 2021
ditën e premte në orën 16:00 - 20:00

Trajnimi zhvillohet n sall por mund t ndiqet edhe ONLINE!

Pagesa pr pjesmarrjen n trajnim sht 5000 lek !

Regjistrimet behen: https://ief.al/regjistrimi/

Programi i trajnimit:
Fiskalizimi n Shqipri, Reforma e faturimit.
Njohuri t prgjithshme.
Historiku i ligjit Nr. 87/2019 "Pr faturn dhe sistemin e monitorimit t qarkullimit.
Objekti i ligjit.
Fusha e veprimit.
Qllimi i ligjit.
Elementt risi.
Elementt ligjor.
Elementt teknik.
Tatimpaguesit q lshojn fatur.
Tatimpaguesit q nuk lshojn fatur.
Lshimi i faturs prgjithsime.
Lshimi i faturs veanti.
T dhnat e prgjithshme t faturs.
Fatura e thjesht.
Fatura e thjesht t dhnat.
Numri i faturs.
Vendi i ushtrimit t veprimtaris s biznesit.
Regjistrimi i operatorve.
Prodhuesit/mirmbajtsit e softuer-ve.
Libri i blerjes dhe shitjes.
Certifikata elektronike.
Elementt e nevojshm pr fiskalizimin e faturave.
Procedura e fiskalizimit t faturs.
Gjurmimi dhe ndjekja e trasaksioneve pa para n dor dhe pagesave (B2G nga 1.1.2021. dhe B2B nga 1.7.2021.) I.
Gjurmimi dhe ndjekja e trasaksioneve pa para n dor dhe pagesave (B2G nga 1.1.2021. dhe B2B nga 1.7.2021.) II.
Pajisjet e vetshrbimit (automatt)
Procedura e thjeshtuar e fiskalizimit.
Si e aksesoj Portalin SC?
far duhet t raportohet n SCP?
Fatura pr pagesat me para n dor .
Fatura elektronike pr pagesa pa para n dor.
Fatura elektronike n transaksionet me organet publike.
Si e pranoj nj fatur elektronike?
Rregullat e prdorimit t faturave elektronike.
Ndrprerja e lidhjes s internetit.
Ndrprerja e puns s pajisjes fiskale.
Fiskalizimi n zonat pa internet.
Fiskalizimi i faturave korrigjuese.
Njoftimi pr faturn.
Verifikimi i faturs.
Regjistrimi i pagesave pa para n dor .
Procedurat pr regjistrimin n ark.
Fatura shoqruese.
T dhnat e detyrueshme t faturs shoqruese.
Momenti i zbatimit (me para n dor).
Momenti i zbatimit (pa para n dor).

Instituti i Ekspertëve Fiskalë
Qendra e Biznesit "Olimpia",
kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
Nga ora 14:00-17:00
Tel: 067 66 58 464
e-mail: iefiskal@gmail.com