Objektivat Kyce
Te realizoje objektivat dhe targetat e parashikuara nga Banka.

Objektivat e Riskut Operacional
Te kujdeset qe cdo tranaksion i regjistruar dhe cdo produkt i shitur nga CRM duhet te jete ne perputhje me procedurat e bankes te cilat normojne veprimtarine e saj.Pergjegjesite KYC dhe AML

 1. Eshte pergjegjes per cilesine e te dhenave te klientit ne zbatim te parimit Njihni Klientin Tuaj;
 2. Zbaton me perpikmeri procedurat/instruksionet e brendshme mbi Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit ;


Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 1. Te menaxhoje marredheniet e bankes me biznesin ne fushen e shitjes se produkteve te kredive, depositave, llogarive rrjedhese, trasfertave, kartave te kreditit dhe debitit, SMS dhe E-banking dhe cdo produkt tjeter te ri te hedhur ne treg nga banka.
 2. Te mireprese ēdo klient biznesi qe tregon interes per kredite duke e sqaruar e ndihmuar.
 3. Te grumbulloje dhe verifikoje informacionin rreth vertetesise se dokumentacionit te paraqitur nga klienti dhe te verifikoje biznesin e klientit.
 4. Te beje vleresimin e situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te klientit (te vetepunesuarit) si dhe te Korporatave.
 5. Te jape mendimin e tij te pavarur, ne formen e nje analize te shkruar bazuar ne manualin e Kreditit, per dhenien ose jo te huase.
 6. Te ndjeke, menaxhoje dhe te jete pergjegjes per kthimin e kredive brenda afatit.
 7. Te kujdeset per nenshkrimin e marreveshjeve te pagave me Korporatat dhe / ose bizneset SME.
 8. Te pranoje dhe kontrolloje dokumentacionin e paraqitur nga bizneset per celjen e llogarise rrjedhese per biznesin.
 9. Te jete pergjegjes per ruajtjen dhe mirembajtjen e dosjes se kredise dhe te ruaje sekretin e cfaredo informacioni qe zoterojne per banken dhe klientet.


Kualifikime te Nevojshme

 1. Diplomė e shkollės sė lartė, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.
 2. Te pakten 1 (nje) vit eksperiencė pune nė dhenien e kredive ne sistemin bankar.
 3. Tė ketė njohuri shumė tė mira nė pėrdorimin e kompjuterit.
 4. Njohuri shumė tė mira tė gjuhės angleze.Afati i fundit pėr pranimin e aplikimeve: 30 Nentor 2017.
Vetem kandidatet qe plotesojne kushtet do te kontaktohen.
Tė interesuarit tė aplikojne ne faqen zyrtare te Internetit te Bankes Societe Generale Albania: www.societegenerale.al
ose te aksesojne linkun https://www.societegenerale.al/al/ka...vende-vakante/

Apliko