facile

Website
http://www.facile.it
Emri i Subjektit
Facile.it Broker di Assicurazioni SRL
Rubrika | fusha e aktivitetit
Call Center
Specifikat/Specializimi
Facile.it è un’azienda italiana di oltre 700 persone, leader nella comparazione di prezzi di polizze auto e moto, mutui, prestiti, conti correnti, tariffe ADSL, luce e gas.
Facile.it ogni mese aiuta 1,5 milioni di italiani a fare la scelta migliore e a risparmiare sulle spese di casa.
Celular/Mobil
+355672070761
Telefon
+355044538883
Shteti
Shqipëri
Qyteti
Tiranë
Adresa
Rr. "Sami Frashëri", Nr. 32
NIPT
L42028017P
Kodi postal
1001

Signature


Rr. "SAMI FRASHERI", NR. 32, TIRANE

Cel. : +355 69 70 11 016
Cel. : +355 67 20 70 761
@:recruitingtirana@facile.it | www.facile.it


NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE FACILE:
Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise FACILE, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:
“Autorizoj shoqerine FACILE te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”.

Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane FACILE dhe se ajo do te fshihet menjehere.
Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te FACILE për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: administrata@facile.it
Ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.

Dekra, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit Njoftime.com, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”; FACILE do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga FACILE per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane FACILE. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane FACILE, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga FACILE.

Dekra do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqipetar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;
Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.
Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresë: administrata@facile.it.
Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane FACILE, para tërheqjes së tij.
FACILE mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. FACILE do te veproje në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.
Back
Top