I.E.S shpk, shoqeri e njohur ne fushen e prodhimit dhe distribucionit qe prej vitit 2000, me vendndodhje ne qytetin e Tiranes, per nevojat e saj te burimeve njerezore ne departamentin e Finances,...