JAM ING. MEKANIKE DISPONOJ LICENSEN ĒKP(Transporte) & DAP(Servise).
. Deshmi Aftesie Profesionale per Pergjegjesin Teknik te Autoriparimit (SERVIS Makinash) (kodi VII.3.B.1 )per:
a. Riparim dhe...