Shes libra per degen e kimise, Problema te kimise se pergjithshme inorganike,Inxhinieri kimike 2,Kimi organike problema,Kimi organike,Mikrobiologji ushqimore, Inxh.kimike2,Inxh.kimike5.
Kontaktoni...