Kerkohet nje inxhinier ndertimi/ hidroteknik per Shoqeri Ndertimi me keto kritere:
- Me pervoje pune 5-vjecare,
- Njohuri ne programet kompjuterike te inxhinierise,
- Gjuhe e huaj Anglisht te nivelit mesatar.
Perzgjedhja do te behet ne baze te CV-se, e cila do te dergohet ne adresen: ndertimifirme@gmail.com

Faleminderit!

Tel. : 0697899751

Cel. : 0697899751
+Apliko