Ofroj mbajtje kontabiliteti per biznesin e madh dhe te vogel me/pa TVSH part-time

Sherbimet qe ofroj jane:


• Mbajtje kontabiliteti
• Pėrpunimi i Faturave tė Blerjeve dhe Faturave tė Shitjeve.
• Pėrgatitja dhe deklarimi i Librave tė Blerjeve dhe tė Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP
• Pėrpunimi i dokumentacionit pėr pėrllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
• Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).

Krahas sherbimeve fiskale dhe te kontabilitetit, ofroj sherbime konsulence me qellim rritjen e eficenses operacionale dhe teknologjike.

Nese jeni te interesuar mund te me kontaktoni ne:

Cel. : +355694420329
Email:
bpsconsulting2019@gmail.com

Cel. : +355694420329