OFERTE PUNE

INSTRUKTOR AUTOSHKOLLE

Ofrohet vend pune per INSTRUKTOR AUTOSHKOLLE PER TEORINE.


Te interesuarit duhet te kene mbaruar shkollen PROFESIONALE MEKANIKE OSE ARSIMIN E LARTE.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te mesimdhenies.Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.


Adresa:

Tirane Unaza e Re, 100 m nga Dogana

Cel: 069 21 59 581_________________________________________________


OFERTE PUNE

INSTRUKTOR AUTOSHKOLLE PER PRAKTIKEN


Ofrohet vend pune per INSTRUKTOR PRAKTIKE PRANE AUTOSHKOLLES VITRINA.


Te interesuarit duhet te kene mbaruar ARSIMIN PERKATES SI DHE TE DISPONOJNE DOKUMENT PERKATES TE MESIMDHENIES TE TEORISE.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.Adresa:

Tirane Unaza e Re, 100 m nga Dogana

Cel: 069 21 59 581


__________________________________________________


OFERTE PUNE


MESIMDHENIE TE GJUHES FRENGEOfrohet vend pune per mesimdhenie TE GJUHES FRENGE.Te interesuarit duhet te kene mbaruar ARSIMIN E LARTE TE GJUHES FRENGE TE DISPONOJNE DIPLOMEN E ARSIMIT PERKATES SI DHE LISTEN E NOTAVE PO ASHTU PERBEN AVANTAZH GJUHA DYTESORE ANGLEZE.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te punes.


Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:


Tirane. Unaza e Re, 100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581


______________________________________________OFERTE PUNE


MESIMDHENIE TE GJUHES ANGLEZE


Ofrohet vend pune per mesimdhenie TE GJUHES FRENGE.


Te interesuarit duhet te kene mbaruar ARSIMIN E LARTE TE GJUHES FRENGE TE DISPONOJNE DIPLOMEN E ARSIMIT PERKATES SI DHE LISTEN E NOTAVE PO ASHTU PERBEN AVANTAZH GJUHA DYTESORE ANGLEZE.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te punes.


Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:


Tirane. Unaza e Re, 100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581


________________________________________________OFERTE PUNE


AUTOCAD 2D dhe 3D.


OFROHET VEND PUNE NE MESIMDHENIE TE AUTOCAD


2D 3 D
ARKICADTe interesuarit duhet te kene mbaruar ARSIMIN PERKATES TE INXHINIERISE TE DISPONOJNE DIPLOMEN PERKATESE SI DHE LISTEN E NOTAVE TE KENE EKSPERIENCE PUNE NE KETE FUSHE TE CAKTUAR.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te punes.


Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.


Adresa:

Tirane. Unaza e Re,100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581


_______________________________________________


OFERTE PUNE

IT SISTEMS

Ofrohet vend pune per IT SISTEMS


Te interesuarit duhet te kene mbaruar arsimin e larte ose shkolle profesionale NE DEGEN E IT TE INFORMATIKES.


TE DISOPONOJNE CERTIFIKATE OSE DIPLOME PERKATESE PER IT SISTEMS.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.


Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.


Adresa:


Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.


TEL: 069 21 59 581EMAIL- info_point_2008@yahoo.com


____________________________________________________OFERTE PUNE
(ELEKTRICIST)

Ofrohet vend pune per mesimdhenien e profesionit te Elektricistit.

Te interesuarit duhet te kene mbaruar shkollen profesionale per elektrik te kene eksperience ne kete fushe.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te mesimdhenies per profesionin e elektricistit.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re, 100 m nga Dogana
Cel: 069 21 59 581

__________________________________________________
OFERTE PUNE
(MURATOR)

Ofrohet vend pune per mesimdhenie ne fushen e ndertimit ne profilin MURATOR.

Te interesuarit duhet te kene mbaruar shkollen profesionale te kene njohuri te mira ne fushen e ndertimit, te kene eksperience ne kete fushe.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te punes.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.
Adresa:

Tirane. Unaza e Re, 100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581

______________________________________________


OFERTE PUNE
(AUTO SERVIS)

Ofrohet vend pune per Auto Servis

Te interesuarit duhet te kene mbaruar shkollen profesionale, te disponojne certifikate ose diplome per mesimdhenien e kursit te Auto Servis, te kene njohuri te mira ne dallimin e pjeseve kembyese te makinave, te kene patur eksperience te meparshme ne kete fushe.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambiente komode te punes.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane. Unaza e Re,100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581

_______________________________________________


OFERTE PUNE
(TEKNIK KONDICIONERESH)

Ofrohet vend pune per Teknik kondicioneresh

Te interesuarit duhet te kene mbaruar arsimin e larte ose shkolle profesionale per fushen e rregullimit te kondicionereve, te kene patur eksperience te meparshme ne kete fushe.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:

Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.

______________________________________________


OFROHET VEND PUNE

PER MESIMDHENIEN E KURSIT TE RROBAQEPSISE.

Ofrohet vend pune per mesimdhenien e kursit te rrobaqepsise. Te interesuarit te kene mbaruar shkollen perkatese te rrobaqepsise ose te disponojne certifikate perkatese te kursit. Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.
Adresa:

Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.


Tel: 069 21 59 581

_____________________________________________


OFROHET VEND PUNE


PER MESIMDHENIEN E KURSIT per MARANGOZ dhe
MOBILIER.


Ofrohet vend pune per mesimdhenien e kursit per Marangoz dhe Mobileri. Te interesuarit te kene mbaruar shkollen per marangoz ose mobilier. Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.


Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Cel: 069 21 59 581

__________________________________________________


OFROHET VEND PUNE

PER MESIMDHENIEN E KURSIT TOPOGRAF


Ofrohet vend pune per mesimdhenien e kursit per TOPOGRAF.

Te interesuarit te kena arsimin e larte per Inxhinieri Ndertimi drejtimi Topograf.

Te interesuarit te dorezojne keto dokumentacione:
CV - ne
Fotokopje diplome dhe liste notash
Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.
Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.
Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Cel: 069 21 59 581

________________________________________________

OFROHET VEND PUNE

EKONOMIST BANKASH


Ofrohet vend pune per

EKONOMIST BANKASH

(per mesimdhenien e kesaj dege)

Te interesuarit te kene arsimin e larte ne degen Ekonomik.
Te interesuarit te dorezojne keto dokumentacione:
CV - ne

Fotokopje diplome dhe liste notash
Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.
Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.

Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Cel: 069 21 59 581

_______________________________________________

OFROHET VEND PUNE

MENAXHER MARKETINGU


Ofrohet vend pune per Manaxher Marketingu (per mesimdhenien e kesaj dege)

Te interesuarit te kene arsimin e larte ne degen Ekonomik ne fushen e Marketingut.

Te interesuarit te dorezojne keto dokumentacione:

CV - ne
Fotokopje diplome dhe liste notash
Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.
Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Cel: 069 21 59 581

_____________________________________________

OFROHET VEND PUNE
Mesimdhenie te Gjuhes Greke

Ofrohet vend pune per mesimdhenie te kursit te Greqishtes.
Te interesuarit te kene arsimin e larte te gjuheve te huaja te deges se Greqishtes.

Te interesuarit te dorezojne keto dokumentacione:
CV - ne
Fotokopje diplome dhe liste notash
Te kene eksperience pune ne kete fushe.
Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.
Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.

Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Cel: 069 21 59 581

_____________________________________________

OFROHET VEND PUNE

Mesimdhenie te kursit Arabisht

Ofrohet vend pune per mesimdhenie te kursit Arabisht.
Te interesuarit te kene arsimin e larte te gjuheve te huaja te deges Arabisht.

Te interesuarit te dorezojne keto dokumentacione:
CV - ne
Fotokopje diplome dhe liste notash
Te kene eksperience pune te gjate ne kete fushe.
Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.
Te interesuarit te paraqesin CV –ne prane zyres Infopoint.


Adresa:
Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.

Tel: 069 21 59 581

_____________________________________________

Ofrojme vende pune

Ofrojme vende pune per financiere.

Kandidatet te kene mbaruar arsimin e larte dega Ekonomik. Te zoterojne gjuhen angleze. Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod.

Te interesuarit te paraqesin CV dhe dokumentat e shkolles prane zyres infoPOINT ne adresen tone:


Adresa:

Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.

Tel: 069 21 59 581

__________________________________________

OFROJME VEND PUNE


Zyra infopoint kerkon te punesoje

SEKRETARE.

Te interesuarit te kene mbaruar arsimin e larte ose kurs per Sekretari.

Te zoteroje gjuhen Angleze perben avantazh dhe gjuha italiane gjuhe dytesore.

Te zoteroje shume mire bazat kompjuterike si dhe internetin.

Ofrojme kushte te mira pune dhe ambient komod ne pune.

Ofrojme page te kenaqshme.


Pranimi i CV behet cdo dite nga ora 08:00 deri ne ore 20:00 prane zyres Infopoint.

Ju mirepresim ne adresen:

Adresa:

Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.
Tel: 069 21 59 581

______________________________________________

OFERTE PUNE

Kerkohet Arketare

Kandidatja duhet te kete mbaruar arsimin e larte per ekonomik.

- Te kete eksperience pune si arketare te pakten 1 vit.

- Te jete e rregullt dhe sistematike.

- Te zoteroje njohurite baze kompjuterike. Ofrojme kushte te mira pune, ambjent komod dhe relaksues.

Te gjithe te interesuarit te shpejtojne te dorezojne CV-te e tyre.


Adresa:

Tirane Unaza e Re,100m nga Dogana.

Tel: 069 21 59 581